A sikeres színpadi tolmácsolás feltételei

Színpadi tolmácsolás alkalmával az előadó üzenetét az előadó mellől, szóval, hanglejtéssel, mimikával, gesztussal, testbeszéddel tolmácsoljuk, mégpedig az előadó tükörképeként, – jobb esetben – partnereként.

Az ilyen előadásmód fokozott figyelmet irányít a tolmácsra, ezért igen fontos, hogy rendelkezésre álljanak a minőségi munkavégzés feltételei. Ez a hallgatóság, az előadó, a szervező és persze a tolmács közös érdeke.


Rendezvény előtt

Előzetes egyeztetés – időben

Ha felmerül a színpadi tolmács szüksége, időben egyeztessünk a rendezvényről. Ez növeli a rendelkezésre állás esélyét.

Felkészülés

A siker egyik fő kulcsa a megfelelő felkészülés. Ehhez szívesen látunk minden elérhető írott, hang- és videoanyagot és a lehető legszélesebb körű tájékoztatást az előadó és az előadás, rendezvény hátteréről, céljáról, célközönségéről.

Prezentáció

Ha az előadó prezentációt is használ, akkor ezt előre időben le kell fordítani. Javasoljuk, hogy a fordítást – külön díjazás ellenében – a tolmács készítse, hiszen ez a felkészülését segíti és a minőség is garantált lesz. Ha a fordítást nem a tolmács készíti, akkor a magyar változatot időben a rendelkezésére kell bocsátani, hogy az észrevételeit megtehesse és az esetleg szükséges módosítások még elvégezhetők legyenek.

Egyeztetés

Mindig hasznos, ha az előadás előtt – nyugodt körülmények között – személyesen tudunk egyeztetni az előadóval. Ha lehet, szánjunk erre 10–15 percet az előadó programjában.


Rendezvény közben

Ellátás és szállás

A néhány órásnál hosszabb rendezvényeken általában a szervező biztosít megfelelő étkezést, többnapos rendezvény esetében a köztes (és ha az utolsó napon a rendezvény este fejeződik be, az utolsó) éjszakákra megfelelő szállást is.

Öltöző

A színpadi tolmácsolás az egyébként is stresszes tolmácsmunkát még stresszesebbé teszi, ezért mindenképpen biztosítsunk a tolmácsnak külön öltözőt az előadó öltözője közelében.

Víz

A tolmács vízzel működik. Természetesen szénsavmentessel. Félliteres, bontatlan palackok bekészítését kérjük.

Fülmonitor

Bármennyire is magától értetődőnek tűnik, sok rendezvényszervező nem gondol rá, hogy a tolmács elsősorban a fülére hagyatkozik, ezért nagyon jól kell hallania az előadót. Akkor is, ha az éppen halkan beszél miközben a másik irányba fordul. Semmiképpen sem professzionális megoldás, ha a tolmácsnak az előadó száját kell néznie!

Megfelelő monitorhang szükséges, a legjobb megoldás a fülmonitor. A monitorban az előadó (és bárki más, akit tolmácsolni kell, például a hallgatóság soraiból kérdező személy) és a tolmács saját hangját kell megszólaltatni.

Ha hagyományos monitorhangfalakat használunk, akkor kiküszöbölendő minden „süketfolt” a színpadon (minden olyan terület, ahol nincs monitorhang, például a színpad pereme), hiszen van olyan előadó, aki előadás közben szereti bejárni az egész rendelkezésére álló teret. A lehető legrosszabb helyzet ilyenkor az, amikor az előadó beszéd közben lemegy a színpadról.

Kivetítés

Nagyon hasznos, ha a tolmács előadói kijelzőn látja azt a képet, amit például a kivetítőkön mutatnak. Ez is segítségére van, hogy ne kelljen közvetlenül az előadóra nézni ahhoz, hogy a mozdulatait követni tudja, és a prezentáció nyomon követéséhez sem kell forgolódnia.

Szóhasználat

Ha a szervezőnek külön terminológiai kikötése van, akkor ezt előre közölje, ne hagyja az utolsó pillanatra.

Teljes üzenet átadása

A tolmács feladata az üzenet hiteles átadása célnyelven. Ez okozhat olyan szituációt, amikor a szervező megítélése szerint az előadó által elmondottakat a tolmácsnak „meg kellene szűrnie”.

Keresztyén rendezvény esetében, teológus-lelkészként és gyakorló igehirdetőként az én bibliai látásmódomba is némelyik előadás beleillik, némelyik nem. Ezektől a körülményektől függetlenül az én feladatom a pontos és teljes üzenetközvetítés, ezért azzal megyek színpadra, hogy ha szerintem „tévtanítás” is hangzik el, az előadó szándéka szerinti üzenetet értse meg a magyar hallgatóság – ne is lássák rajtam, hogy esetleg nem értek egyet. Az előadás lendületét megakasztó mentális görcs kialakulása csak így kerülhető el.


Rendezvény után

Visszajelzés

Tudatos szakember lévén, számomra igen fontos a szakmai visszajelzés, hiszen ezekből tanulhatunk. Örömmel veszem, ha a szervező legalább néhány mondatban és lehetőleg írásban megfogalmazza a pozitív és a fejlesztésre váró tényezőket a munkámmal kapcsolatban. Weboldalamon ajánlásokat is gyűjtök.

Kép- és videoanyag

Annak is nagyon örülök, ha a szervező olyan kép- és videoanyag-válogatást tud a rendelkezésemre bocsátani, amelyet referenciaként fel tudok használni.