Blog

Van-e bárki köztünk

Eredeti cím
Heaven’s Song
Művész, album
Gateway Worship, Wake Up the World DVD [2008]
Zene és szöveg
Walker Beach és Zach Neese
Magyar szöveg
Makovei Róbert
Ütemmutató
4/4
Hangnem
C–Esz
Tempó
68–68

A legnépszerűbb videómegosztó portálon az egyik hozzászóló szerint „valószínűleg a legkenetteljesebb ének a Youtube-on”… Az a fajta ének, amely már a legelső hallgatáskor nagyon mélyen megérintett. Máig úgy gondolom, nem „mindennapi” dal.

Amikor először énekeltük gyülekezetünkben, a mennyei kórusban gyermekek énekeltek.

Eredeti:

[1]
Who is worthy, Lord,
to open the scroll
Who can pay this debt
and ransom our souls
See the Lamb of God
approaching the Throne
As the angels
sing Heaven’s song

[R]
Holy, holy
You alone are worthy
Holy, holy
You alone are worthy

[2]
Come, behold the Man
with holes in His hands
With every drop of blood
he’s purchasing man
Oh, triumphant One
Your Kingdom has come
As your people join
heaven’s song

[BR1]
Glory, glory, (heaven sings) glory, glory
(People sing) Glory, glory, glory, glory

[BR2]
Glory   |   Glory to the Lamb on the throne
Glory   |   Glory to the Lamb alone
Glory   |   Glory to the Lamb on the throne
Glory   |   Glory to the Lamb alone

Magyar szöveg:

[1]
Van-e bárki köztünk
Ki átvállalná
Bűnünk súlyos terhét
Ő hordozná
Íme, Isten Fia
A trónszékre lép
És az angyalok
Zengik a menny énekét

[R]
Szent vagy, szent vagy
Nincs más méltó a földön
Szent vagy, szent vagy
Nincs más méltó a mennyben

[2]
Jöjj és lásd meg Őt
Ki véghezvitte
Saját vére árán
Ő kifizette
Eljött királysága
Áldjuk nevét
Mi is közösen zengjük
A menny énekét

[BR1]
Méltó, méltó, (a menny énekli) méltó, méltó
(A föld énekli) méltó, méltó, méltó, méltó

[BR2]
Méltó   |   Méltó vagy, ki megölettél
Méltó   |   Méltó vagy, mert megmentettél
Méltó   |   Méltó vagy, ki megölettél
Méltó   |   Méltó vagy, mert megmentettél

(2009)

Szerkezet: [1] [R] [2] [R] [BR1] [BR2] [R]

Van-e bárki köztünk (akkordos szöveg)

Reményem szívem bensejében él

Eredeti cím
There Is a Hope
Művész, album
Stuart Townend, There Is a Hope [2008]
Zene és szöveg
Stuart Townend és Mark Edwards
Magyar szöveg
Makovei Róbert
Ütemmutató
4/4
Hangnem
C–C
Tempó
72–72

Eredeti:

[1]
There is a hope that
burns within my heart
That gives me strength for
every passing day
A glimpse of glory now
revealed in meagre part
Yet drives all doubt away

I stand in Christ,
with sins forgiven
And Christ in me,
the hope of heaven
My highest calling
and my deepest joy
To make His will my home

[2]
There is a hope that
lifts my weary head
A consolation strong
against despair
That when the world has
plunged me in its deepest pit
I find the Saviour there

Through present sufferings,
future’s fear
He whispers
‘courage’ in my ear
For I am safe in
everlasting arms
And they will lead me home

[3]
There is a hope that
stands the test of time
That lifts my eyes beyond
the beckoning grave
To see the matchless
beauty of a day divine
When I behold His face

When sufferings cease
and sorrows die
And every longing
satisfied
Then joy unspeakable
will flood my soul
For I am truly home

Magyar szöveg:

[1]
Reményem szívem
bensejében ég
Erőt ad, hogyha
sorsom hányatott
Dicsőség gazdag fénysugara
rám köszönt
És rögvest békét hoz

Én Krisztusban
már mentve vagyok
Hisz’ Krisztus engem
a mennybe vezet
A szívem túlcsorduló,
nagy öröme
Ha bennem otthonra talál

[2]
Reményem fáradt
lábam emeli
Vigaszt nyújt, harcom
legyen bármily nagy
Ha engem mélybe,
sötét kútba dobnak is
Ő, Krisztus erőt ad

Ha szenvedésben
s próbák közt
A szívem
Felé fordítom
Ő halkan odasúgja:
Gyermekem, jöjj
És elvezet haza

[3]
Reményem állja
az idő próbáját
A síron túl is
kézen fogva visz
Egy nap majd
szemtől-szembe állok odaát
S beteljesül a hit

A szenvedés
a múlté már
A vágyam ott,
előttem áll
És teljes öröm
tölti be a szívem
Megérkeztem haza

(2009)

Szerkezet: [1] [2] [3]

Reményem szívem bensejében ég (akkordos szöveg)

Szép alabástrom tál

Eredeti cím
Alabaster Jar
Művész, album
CFN Music: Overtaken [2005]
Zene és szöveg
Zach Neese és Walker Beach
Magyar szöveg
Makovei Róbert
Ütemmutató
4/4
Hangnem
G–G
Tempó
80–80

Ez az ének évek óta a szívemben volt már. Először a Christ For the Nations „Overtaken” c. albumán hallottam, de Magyarországon közismertebbé valószínűleg a Gateway Worship tette 2008-as „Wake Up the World” c. albumával.

A Gateway Worship kezdőcsapatában több meghatározó személy a Christ For the Nations Institute (Dallas, Texas, USA) felekezetközi, karizmatikus bibliaiskolán végzett. 1993-ban abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy személyesen is részt vehettem egy külső érdeklődők részére rendezett nyílt hétvégén, aminek következtében Nikivel majdnem oda mentünk tanulni.

Az iskola egyik jellemzője a szenvedélyes dicsőítés; minden nap így kezdődik, a diákok és a tanárok közös részvételével. Számos elismert énekíró-dicsőítésvezető került ki innen: például Marty Nystrom, Klaus Kuehn, Kari Jobe, Thomas Miller, Zach Neese, Walker Beach és a Jonas Brothers trió édesapa, Kevin Jonas Sr.

Az éneket a Szeráf is feldolgozta „A Királyság jön!” c. albumán (Alabástrom edény). A békési Élet Fája Gyülekezetben néhány hónappal a Szeráf-album megjelenése előtt kezdtük énekelni a lenti szöveggel.

Eredeti:

[1]
This alabaster jar
Is all I have of worth
I break it at your feet, Lord
It’s less than you deserve

You’re far more beautiful
More precious than the oil
The sum of my desires and
The fullness of my joy

[ER]
Like you spilled your blood
I spill my heart
As an offering to my king

[R]
Here I am, take me
As an offering
Here I am, giving
Every heartbeat
For your glory
Take me

[2]
The time that I have left
Is all I have of worth
I lay it at your feet, Lord
It’s less than You deserve

And though I’ve little strength
And though my days are few
You gave your life for me
So I will live my life for You

[BR]
Worthy, worthy
You are worthy
Worthy is the Lord

Worthy, worthy
You are worthy
Worthy is the Lord

Magyar szöveg:

[1]
Szép alabástrom tál
Nincs drágább kincsem
Ezt hozom most lábadhoz
Fogadd el tőlem

Sokkal szebb és jobb
Több vagy már nekem
Te vagy, Uram, életem
A jövőm kezedben

[ER]
Véred ontottad
Hát most én hozom
Szívem kincseit, királyom

[R]
Jövök trónodhoz
Eléd állok én
Egész lényem csak
Neked adjon dicsőséget
Uram

[2]
Az időm ajándék
Nincs drágább kincsem
Odaszánom Tenéked
Töltsd be teljesen

Bár erőm megfogyott
Napom véges már
Életed értem adtad
Így örök otthon vár

[BR]
Méltó, méltó
Szent és oly jó
Áldott, dicső Úr

Féltő Isten
Te vagy nékem
Mennybe vezető út

(2009)

Szerkezet: [1] [ER] [R] [2] [ER] [R] [R] [BR] [BR] [R]+[BR]…

Szép alabástrom tál (akkordos szöveg)

Legbelül szívemben

Eredeti cím
How Can I Keep From Singing
Művész, album
Chris Tomlin; See the Morning [2006]
Zene és szöveg (átírás)
Chris Tomlin, Matt Redman és Ed Cash
Magyar szöveg
Makovei Róbert és Makoveiné Durkó Nikoletta
Ütemmutató
6/8
Hangnem
E–E
Tempó
74–74

Az eredeti éneket Robert Wadsworth Lowry szerezte az 1860-as években. 1991-ben Enya „Shephard Moons” c. albuma tette közkedveltté. Ezt frissítette fel Matt Redman segítségével Chris Tomlin, akinek „See the Morning” c. albumának átütő erejű nyitószáma lett.

Eredeti:

[1]
There is an endless song
Echoes in my soul
I hear the music ring

And though the storms may come
I am holding on
To the rock I cling

[R]
How can I keep from singing Your praise
How can I ever say enough
How amazing is Your love

How can I keep from shouting Your name
I know I am loved by the King
And it makes my heart want to sing

[2]
I will lift my eyes
In the darkest night
For I know my Savior lives

And I will walk with You
Knowing You’ll see me through
And sing the songs You give

[BR]
I can sing in the troubled times
Sing when I win
I can sing when I lose my step
And fall down again

I can sing ’cause You pick me up
Sing ’cause You’re there
I can sing ’cause You hear me, Lord
When I call to You in prayer

I can sing with my last breath
Sing for I know
That I’ll sing with the angels
And the saints around the throne

Magyar szöveg:

[1]
Legbelül szívemben
Örök dallam zeng
És bensőm tudja jól

Bármily nagy haddal jön
Ellenem Sátán föl
A lábam nem inog

[R]
Mért maradnék én csendben, Uram
Örökre szólhat énekem
Annál is több vagy énnekem

Miért ne énekelném, Uram
A szerelmed ég, énbennem él
Engem a mindenség Ura véd

[2]
Bár az éj megrettent
Szemeim Rád néznek
Hisz’ Megváltóm lettél

Utamat Rád bízom
Tudván, hogy biztos pont
Nekem oltalom Igéd

[BR]
Dalom zeng, mikor gyenge vagyok
Zeng, ha erős
Dalom zeng, még ha megbotlom is
És földre kerülök

Dalom zeng, mert Te fölemelsz
Zeng, mert itt vagy
Dalom zeng, mert Te mindig hallod
Ha neveden szólítalak

Dalom zeng mindörökké
Zeng, mert tudom
A mennyben angyalkórusokkal
Neved magasztalom

(2008)

Szerkezet: [1] [R] [2] [R] [BR] [R]

Legbelül szívemben (akkordos szöveg)

Minden törzs és nép

Eredeti cím
Lord, Reign In Me
Művész, album
Vineyard; Draw Me Close, 1. lemez [2002]
Zene és szöveg
Brenton Brown
Magyar szöveg
Makovei Róbert
Ütemmutató
4/4
Hangnem
G–G
Tempó
91–91

Eredeti:

[1]
Over all the earth
You reign on high
Every mountain stream
Every sunset sky

But my one request
Lord my only aim
Is that You’d
Reign in me again

[R]
Lord, reign in me
Reign in Your power
Over all my dreams
In my darkest hour

You are the Lord
Of all I am
So won’t You
Reign in me again

[2]
Over every thought
Over every word
May my life reflect
The beauty of my Lord

‘Cause you mean more to me
Than any earthly thing
So won’t You
Reign in me again

Magyar szöveg:

[1]
Minden törzs és nép
Meghajtja fejét
Minden hegy s mező
Leborul eléd

Jövök én is hát
Uram, itt vagyok
Szívemből
Néked hódolok

[R]
Légy úr bennem
Légy Istenem
Álmaim előtt
Minden más felett

Te úr vagy már
Lényem meghajol
S szívemben
Néked trónt emel

[2]
Minden gondolat
Minden hangos szó
Egész életem
Tied, Megváltóm

Mert Te több vagy már
Mint bárki más
Ezért a
Szívem Téged áld

(2007)

Szerkezet: [1] [R] [2] [R] [R]

Minden törzs és nép (akkordos szöveg)

Nem feledhetem

Eredeti cím
Centre of My Life
Művész, album
Hillsong London; Shout God’s Fame [2004]
Zene és szöveg
Jonas Myrin és Natasha Bedingfield
Magyar szöveg
Makovei Róbert
Ütemmutató
4/4
Hangnem
D–E
Tempó
80–80

Eredeti:

[1]
Let my walk speak loud
And my words be true
Let my life be whole
With my eyes on you

Lord, I’m stepping out
From the comfort zone
Letting go of me
Holding onto You

[ER1]
Freedom comes
When I call You, Lord
You are Lord, my God

[R]
You are the centre of it all
The universe declares in awe
Your majesty, I surrender all

I make You the centre of my life
Lord, I respond with all I am
You placed in me the song
Of heaven’s melody

Your Majesty
I live to sing Your song

[2]
I have found Your peace
It replaces any fear
You have done it all
I can trust in you

So I’m stepping out
From the comfort zone
Letting go of me
Holding onto you

[BR]
This is your song not mine
It is your song
That brings healing to this land

This is your song not mine
It is your song
That brings freedom

[ER2]
Freedom comes
When I call You, Lord
Freedom comes
When I call You, Lord
You are Lord, my God

[BEF]
Your Majesty
I live to sing Your song
Your Majesty
I live to sing Your song
Your Majesty
My life will sing Your song

Magyar szöveg:

[1]
Nem feledhetem
Életemben el
Hogyan emelt fel
S vitt tovább kezed

El nem hallgatom
Mit tettél velem
Karod átölelt
Mindent újjá tett

[ER1]
Szívemben
Most már békéd él
Boldogan hirdetem

[R]
Mindennél nagyobb vagy, Jézus
Veled a lelkem már nem bús
A szépséged lenyűgöz, Uram

Életem trónján van egy hely
Átadom, kérlek, foglald el
A hálám száll fel
A mennybe most eléd

Fenséged!
Mindenem Tiéd

[2]
Megtaláltam már
Békességedet
Minden félelmem elvette Szellemed

Magányom megszűnt
Életem vidám
Még a harcban is
Győzelem vár rám

[BR]
Veled élek, Jézus
Veled élek
Így nem félek bármi ér

Veled élek, Jézus
Veled élek
Így szabad vagyok

[ER2]
Szívemben
Most már békéd él
Szívemben
Most már békéd él
Boldogan hirdetem

[BEF]
Fenséged!
Mindenem Tiéd
Fenséged!
Mindenem Tiéd
Fenséged!
Az életem Tiéd

(2006)

Szerkezet: [1] [ER1] [R] [2] [ER1] [R] [BR] [ER2] [R] [BEF]

Nem feledhetem (akkordos szöveg)

 

Ébressz fel

Eredeti cím
Revive Us, Lord
Művész, album
Alvin Slaughter; Revive Us Again [1994]
Zene és szöveg
George Searcy
Magyar szöveg
Makovei Róbert
Ütemmutató
4/4
Hangnem
(Fisz–)G–B
Tempó
155–155

Az eredeti kotta és a zenei megvalósítás kissé eltér egymástól. Én a magyar szöveg megírásakor a kottát vettem alapul. Az eredeti refréntől (Revive Us, Lord) eltérően a magyar refrén nem felütéssel kezdődik.

A refrén transzponálása az elején opcionális, viszont az ének közben a G-dúrból B-dúrba átmenetet az ének részének tekintem.

Eredeti:

[R]
Revive us, Lord, revive us, Lord
By Your power and Your grace
Revive us Lord, revive us Lord
Holy Spirit, fill this place

[1]
We need a Holy Ghost revival
Nothing else will do
Nothing but Your Spirit, Lord
Can our hearts renew
As we turn to You
And seek Your holy face
Pour out Your Spirit
In this place

[B]
Revive us Lord, Revive us Lord
Revive us Lord, Revive us Lord
Revive us Lord, Revive us Lord
Revive us Lord, Revive us, oh Lord

[R2]
Revive us, Lord, revive us, Lord
By Your power and Your grace
Revive us Lord, revive us Lord
Holy Spirit, Holy Spirit
Holy Spirit, fill this place

Magyar szöveg:

[R]
Ébressz fel, Uram, ébressz fel
Néped nem szunnyadhat már
Ébressz fel, Uram, ébressz fel
Szellemeddel járj most át

[1]
Ha nem száll friss tűz rám a mennyből
Nem jutok tovább
Nem élheted bennem Életed igazán
Nézem arcodat
És már nincs kétség bennem
Betöltesz Szellemeddel, Uram

[BR]
Ébressz fel, Uram, ébressz fel
Ébressz fel, Uram, ébressz fel
Ébressz fel, Uram, ébressz fel
Ébressz fel, Uram, ébressz fel

[R2]
Ébressz fel, Uram, ébressz fel
Néped nem szunnyadhat már
Ébressz fel, Uram, ébressz fel
Szellemeddel, Szellemeddel
Szellemeddel járj most át

(2001)

Szerkezet: [R] [R] [1] [R] [BR] [R] [R2]

Ébressz fel (akkordos szöveg)

 

Szereteted leszállt

Eredeti cím
Reaching For You
Művész, album
Hillsong, For This Cause [2000]
Zene és szöveg
Raymond Badham
Magyar szöveg
Makovei Róbert
Ütemmutató
4/4
Hangnem
C–C
Tempó
66–66

Eredeti:

[1]
I can’t believe the way
Your love has got a hold on me
Each morning I wake to find You near

You lift me above my fears
And set my feet on solid ground
All of my days belong to You

[ER]
And I breathe in
Your breath of life that fills my heart
You are my all consuming fire

[R]
I stand here before You
In wide opened wonder
Amazed at the glory of You

The power of heaven
Revealing Your purpose in me
As I’m reaching for You

[BEF]
Reaching for You, Reaching for You
Reaching for You, Reaching for You

Magyar szöveg:

[1]
Szereteted leszállt
A földre lejött és körbe zárt
Bármerre mennék, Te ott vársz rám

Ha felemelsz, nem félek
Mert érzem védő, erős kezed
Minden nap szívem énekel

[ER]
Jöjj, hát, járj át
Hadd tűnjön el már minden gát
Te vagy az életem java

[R]
Ezért itt állok, Rád nézek
Mindig csak éneklek már
Jelenléted átjár

Az elmém nem képes
Felfogni miért is szeretsz
Mégis, hálám vár Rád

[BEF]
Hálám vár Rád, hálám vár Rád
Hálám vár Rád, hálám vár Rád

(2000)

Szerkezet: [1] [ER] [R] [1] [ER] [R] [R] [ZENE] [R] [R] [BEF] [R]

Szereteted leszállt (akkordos szöveg)

Közel vagy, már nem félek

Eredeti cím
Here to Eternity
Művész, album
Hillsong, For This Cause [2000]
Zene és szöveg
Darlene Zschech és David Moyse
Magyar szöveg
Makovei Róbert
Ütemmutató
4/4
Hangnem
G–G
Tempó
134–134

Eredeti:

[1]
Your kingdom generation
Declares Your majesty
Our lives are resounding with Your praise

We see Your spirit moving
We burn with holy fire
Your glory is seen through all the earth

[ER]
You set eternity in my heart
So I’ll live for You, for You

[R]
Hallelujah, hallelujah
Honor and praise forever
We’ll shout a victory cry
From here to eternity

Hallelujah, hallelujah
We’ll take our place in history
We’ll shout Your awesome love
From here to eternity

Magyar szöveg:

[1]
Közel vagy, már nem félek
Szívemben élet ébred
Így Téged, csak Téged dicsérlek

Elvetted minden bűnöm
Tüzed meggyújtja bensőm
Az áldás, a tisztelet Tiéd

[ER]
Uralmad nem ér véget bennem
Hát érted élek én örökké

[R]
Hallelúja, hallelúja
Áldás és tisztelet Tiéd
Győztes Uralkodó vagy, Uram
Most és mindörökké

Hallelúja, hallelúja
Átjár már égi, szent erőd
Itt állok, életem Tiéd
Most és mindörökké

[2]
Átadtam minden vágyam
Országod hadd szolgáljam
Te eljössz, és magaddal viszel

Örökségem megkaptam
Veled járom az utam
Az ellenség többé már nem visz el

(2000)

Szerkezet: [1] [ER] [R] [2] [ER] [R] [R]

Közel vagy, már nem félek (akkordos szöveg)